Det smarta alternativet vid säkerhet på höjd

Att kunna utföra arbeten på ett tryggt sätt ska vara en självklarhet för alla anställda oavsett vilken bransch eller befattning man har. Fallolyckor är tyvärr relativt vanligt förekommande men kraven hårdnar och fallskydd är numera ett givet inslag på Sveriges arbetsplatser. Myndigheter som Arbetsmiljöverket gör ett digert arbete med att identifiera och minimera de många risker som anställda dagligen utsätts för och där krav på förbättring ständigt utfärdas.

Svensk Höjdsäkerhet strävar efter att hålla hög kvalité med fokus på helheten och erbjuder därför tjänster som täcker samtliga behov för säkert arbete på höjd. Från våra effektiva utbildningar till försäljning, konsultation, installationer, dokumentationer, kontroller och uthyrning. Allt för att göra det så enkelt och tryggt som möjligt för både arbetstagare och arbetsgivare.

Referenser

Våra tjänster

Utbildningar

Våra utbildningar sker med så kallad blended learning där den teoretiska delen av kurserna sker digitalt på vår utbildningsportal. Där guidas kursdeltagaren genom alla kursens delar med hjälp av en instruktör som, precis som på en traditionell kurs, berättar, beskriver och förklarar. Men tack vare regissering, manus och noggrann

Läs mer

HMS Total

Oavsett vilken typ av utrustning det handlar om räcker det inte med att bara skaffa sig det fallskydd som krävs. Att veta HUR man använder utrustning, system och anordningar är det som i slutändan kan bli helt avgörande.

Läs mer

Försäljning

Kom ihåg att vi kan hjälpa dig med mer än bara fallskyddsutrustning. Vi säljer all typ av skyddsutrustning. Från första hjälpen kit och hjärtstartare till hörselskydd och andningsutrustning. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta rätt utrustning.

Läs mer

Arbete på höjd & rep

Många företag brukar lösa enklare montage eller underhållsarbeten på svåråtkomliga ställen genom att bygga stora ställningar eller hyra en skylift som både kan vara svår att få fram och som tar mycket utrymme långt ifrån den faktiska arbetsplatsen. Med repteknik eller avancerade fallskyddslösningar kan vi snabbt, smidigt och kos

Läs mer

Fasta fallskyddssystem

Arbetsmiljöverkets skärpta regler kring arbete på och kring tak har gjort att fasta fallskyddssystem blivit alltmer vanligt. Systemen är till för att möjliggöra säker förflyttning utan att behöva vidta särskilda åtgärder eftersom inkopplingspunkten glider på systemet och följer användaren medans hen förflyttar sig.

Läs mer

Periodiska kontroller

Som användare ska du alltid göra en enkel kontroll före och efter varje användning. Men fallskyddsutrustning och fallskyddssystem behöver också genomgå vad man kallar en periodisk kontroll minst en gång per år för att den ska vara godkänd för användning.

Läs mer

Uthyrning

Vi hyr ut fallskyddsutrustning för kortare arbeten där fasta fallskyddssystem blir överflödiga. Det kan handla om tillfällen där man exempelvis behöver byta ut en takpanna, rensa hängrännor eller skapa säker åtkomst till skorstenen när sotaren kommer på besök.

Läs mer