Periodiska kontroller

Som användare ska du alltid göra en enkel kontroll före och efter varje användning. Men fallskyddsutrustning och fallskyddssystem behöver också genomgå vad man kallar en periodisk kontroll minst en gång per år för att den ska vara godkänd för användning. Denna kontroll måste utföras av en s.k. kompetent person med fördjupade kunskaper i utrustningen, systemen och dess materiella struktur.

När vi utför dessa kontroller kan vi komma ut till kund vilket ofta sker om kunden även har fasta system monterade. Vi tar också emot utrustning som skickats till oss för inspektion. Efter utförd kontroll skickar vi ett kontrolldokument med status på all godkänd utrustning och påminner sedan i god tid innan det är dags för nästa periodiska kontroll.

Bildgalleri

Jag önskar bli kontaktad