Utbildningar

Våra utbildningar sker med så kallad blended learning där den teoretiska delen av kurserna sker digitalt på vår utbildningsportal. Där guidas kursdeltagaren genom alla kursens delar med hjälp av en instruktör som, precis som på en traditionell kurs, berättar, beskriver och förklarar. Men tack vare regi, manus och noggrann planering blir innehållet långt mindre utdraget än i vanliga fall.

Efter avslutad teori erhåller du ett digitalt utbildningsdiplom som kan skrivas ut eller sparas på din mobila enhet. Efter teorin kommer vi besöka de kursdeltagare som praktiskt ska tillämpa kunskaperna på sina respektive arbetsplatser för att där genomföra de praktiska moment som är nödvändiga för att kunna arbeta säkert i sina respektive arbetsmiljöer. En praktik som oftast sker på Svensk Höjdsäkerhets Universella Träningsanläggning. Eller SHUT som vi valt att kalla den. Men ibland också på och vid de befintliga fasta fallskyddssystem som många kunder har på sina respektive anläggningar.

När & vart du vill, i din egen takt

Studier visar att en person bara kan hålla sex till sju saker i minnet utan att påminnas på nytt. Därför är klassiska hel- eller halvdagsutbildningar inte så resurseffektiva som många tror. Med vår metod kan du genomföra teorin i en takt anpassad efter din egen aktuella förmåga och status.

Kursernas mobilitet ger också deltagaren större frihet tack vare smarta telefoner, surfplattor och bärbara datorer. Istället för att exempelvis ta tåget till utbildningsorten kan du istället göra kursen på just tåget, i bilen, hemma eller på fikarasterna, utan att behöva ta tid från arbetet.

Mindre kostnader, ökad säkerhet

Kurspriser spelar såklart in när man väljer utbildning, men det är oftast tiden ifrån arbetet som påverkar ekonomin mest. Med vårt koncept kan ditt företag halvera produktionsbortfallet och samtidigt höja säkerheten. Vi håller ofta den praktiska delen av utbildningen på plats hos kund med den s.k. ”löpandebandprincipen”. Det vill säga att deltagare kommer ut i så små grupper som två och två, genomför praktiken och byter sedan med två eller fler nya deltagare. Allt för att kunna genomföra utbildning utan att påverka eller orsaka produktionsstopp.

Vi kan alltså erbjuda effektivare utbildning med högre kvalité. Dessutom kan du som chef eller arbetsledare enkelt hålla koll på hur långt varje individ har kommit med teorin genom att gå in på personalöversikten. Därifrån kan du vid behov dessutom enkelt påminna deltagarna att slutföra teorin innan det blir dags för praktik.

Så funkar det och så gör du

Vid bokning bestäms vilka som ska gå kursen. Vilken kurs som ska genomföras. Vart den praktiska delen av kursen ska genomföras. Vilket datum den ska genomföras. Samt vilken tid den ska genomföras.

Eftersom utbildningens teori sker digitalt så får du som deltagare inloggningsuppgifter skickade till dig via mail med tillgång till den kurs som du har bokat. Du har då fram till datumet för den inplanerade praktiska delen på dig att genomföra teorin.

Teorin börjar alltid med en kort introduktion följt av  7-11 avsnitt som är mellan 3-14 minuter långa. Efter varje film så får man svara på frågor och när man genomfört alla kapitel inklusive slutprovet så erhåller man ett digitalt utbildningsdiplom som visar att man är väl förberedd för den praktiska delen. Tänk på att man varken behöver genomföra alla avsnitt under samma dag eller ens i kronologisk ordning. Ta ett avsnitt i taget men se till att genomföra alla avsnitt innan det är dags för praktik.

Praktiken ser olika ut beroende på vilken kurs du som deltagare går. Men vi börjar alltid med att tillsammans gå igenom utrustning innan vi sedan fortsätter med att pröva, öva och genomföra. Vi anpassar de praktiska momenten efter era behov och kunskaper men gå gärna in på den kurs du ska gå för att se vilka praktiska moment som ingår i utbildningen.

Avslutningsvis kommer vi sammanfatta utbildningen samtidigt som alla får genomföra ytterligare ett kort teoretiskt test. Detta på grund av att vi behöver säkerställa att alla faktiskt har gjort teorin och har tillräcklig kunskap. Dessutom är övervakat teoretiskt test ett krav från flera olika branschstandarder. Klicka på kursen för att komma till rätt prov: Fallskydd, slutna utrymmen, lift.

En kort tid efter kursen så mejlar vi utbildningsintyget som pdf till dig eller ditt företag. Utbildningsintyget är ett personligt intyg på att du har erhållit den kunskap som behövs för att kunna arbeta säkert på din arbetsplats. På förfrågan kan också utbildningsbevis i form av plastkort erhållas.

Vår utbildningsportal

Om du vill beställa utbildningar av oss kan du göra det i utbildningskatalogen, eller så kontaktar du oss.

Utbildningskatalog

Logga in

Jag önskar bli kontaktad
  Våra utbildningar

  Fallskydd Bas ink Räddning

  Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i fallskydd och hur du använder det på bästa sett baserat på vad ni har för arbetsuppgifter. Vi formar de praktiska genomgångarna utefter kundens behov.

  Läs mer

  Fallskydd Komplett

  Denna kurs innehåller Fallskydd Bas + fördjupning i räddning och användning av olika räddningsutrustning. Vi formar de praktiska genomgångarna utefter kundens behov.

  Läs mer

  Slutna Utrymmen Bas

  Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i vad slutna utrymmen innebär och hur du hanterar de risker som finns och de som kan uppstå. Samt hur du genomför enkla räddningar med lyftutrustning i tripod eller motsvarande. Vi formar de praktiska genomgångarna utefter kundens behov.

  Läs mer

  Slutna Utrymmen Avancerad

  Denna kurs innehåller fler och mer komplicerade räddningar, samt användning av mer avancerad utrustning. Kursen riktar sig till dig som jobbar i svåråtkomliga slutna utrymmen som kräver djupare kunskaper i vad som krävs för att arbeta säkert och att kunna utföra avancerad räddning vid behov. Vi formar de praktiska genomgångarna

  Läs mer

  Liftutbildning

  Denna kurs ger dig kunskaper i hur man framför lift på ett korrekt och säkert sätt. Samt hur du bedömer risker och val av lift med mera.

  Läs mer