Utbildningar

Våra utbildningar sker med så kallad blended learning där den teoretiska delen av kurserna sker digitalt på vår utbildningsportal. Där guidas kursdeltagaren genom alla kursens delar med hjälp av en instruktör som, precis som på en traditionell kurs, berättar, beskriver och förklarar. Men tack vare regissering, manus och noggrann planering blir innehållet långt mindre utdraget än i vanliga fall.

Efter avslutad teori erhåller du ett digitalt utbildningsdiplom som kan skrivas ut eller sparas på din mobila enhet. Efter teorin kommer vi besöka de kursdeltagarna som ska tillämpa kunskaperna i praktiken på sina respektive arbetsplatser för att genomgå de praktiska moment som är nödvändiga för säkert arbete i sina respektive arbetsmiljöer.

När & vart du vill, i din egen takt

Studier visar att en person bara kan hålla sex till sju saker i minnet utan att påminnas på nytt. Därför är klassiska hel- eller halvdagsutbildningar inte så resurseffektiva som många tror. Med vår metod kan du genomföra teorin i en takt anpassad efter sin egen aktuella förmåga och status.

Kursernas mobilitet ger också deltagaren större frihet tack vare smarta telefoner, surfplattor och bärbara datorer. Istället för att exempelvis ta tåget till utbildningsorten kan du istället göra kursen på just tåget, i bilen, hemma eller på fikarasterna, utan att behöva ta tid från arbetet.

Mindre kostnader, ökad säkerhet

Kurspriser spelar såklart in när man väljer utbildning, men det är oftast tiden ifrån arbetet som påverkar ekonomin mest. Med vårt koncept kan ditt företag halvera produktionsbortfallet och samtidigt höja säkerheten.

Vi kan alltså erbjuda effektivare utbildning med högre kvalité. Dessutom kan du som chef eller arbetsledare enkelt hålla koll på hur långt varje individ har kommit med teorin genom att gå in på personalöversikten. Därifrån kan du vid behov dessutom enkelt påminna deltagarna att slutföra teorin innan det blir dags för praktik.

Vår utbildningsportal

Om du vill beställa utbildningar av oss kan du göra det i utbildningskatalogen, eller så kontaktar du oss.

Utbildningskatalog

Logga in

Bildgalleri

Jag önskar bli kontaktad
Våra utbildningar

Fallskydd Bas

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i fallskydd och hur du använder det på bästa sett baserat på vad ni har för arbetsuppgifter. Vi formar de praktiska genomgångarna utefter kundens behov.

Läs mer

Fallskydd Komplett

Denna kurs innehåller Fallskydd Bas + fördjupning i räddning och användning av olika räddningsutrustning. Vi formar de praktiska genomgångarna utefter kundens behov.

Läs mer

Slutna Utrymmen Bas

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i vad slutna utrymmen innebär och hur du hanterar de risker som finns och de som kan uppstå. Samt hur du genomför enkla räddningar med lyftutrustning i tripod eller motsvarande. Vi formar de praktiska genomgångarna utefter kundens behov.

Läs mer

Slutna Utrymmen Avancerad

Denna kurs innehåller fler och mer komplicerade räddningar, samt användning av mer avancerad utrustning. Kursen riktar sig till dig som jobbar i svåråtkomliga slutna utrymmen som kräver djupare kunskaper i vad som krävs för att arbeta säkert och att kunna utföra avancerad räddning vid behov. Vi formar de praktiska genomgångarna

Läs mer

Liftutbildning

Denna kurs ger dig kunskaper i hur man framför lift på ett korrekt och säkert sätt. Samt hur du bedömer risker och val av lift med mera.

Läs mer