Allmänna villkor

Allmänna villkor för Svensk Höjdsäkerhets utbildningsportal.

Priser, fakturering & bokning

Kurspriser angivs exklusive moms.

Fakturering sker antingen vid bokning eller efter avslutad kurs om inte annan överenskommelse finns.

Kursbokning är fullgjord när mejlutskick gjorts till de anmälda deltagarna. D.v.s. när de blivit inlagda i utbildningsportalens deltagarsystem.

Avbokning för den teoretiska delen av kursen är ej möjlig efter att mejlutskick gjorts till de anmälda deltagarna. Avbokning för den praktiska delen kan göras fram till datumet för den praktiska delen. Svensk Höjdsäkerhet är ej återbetalningsskyldig vid dessa avbokningar men kan vid särskild överenskommelse debitera en mindre del av den totala kostnaden eller kreditera en del av utbildningskostnaden om fakturering redan genomförts.

Tekniska förutsättningar

Kursen kräver internetuppkoppling samt en fungerande telefon, surfplatta eller dator. Svensk Höjdsäkerhet ger inga garantier för att tjänsten alltid fungerar felfritt och ska vid tekniska fel ha möjlighet att åtgärda problemet utan att eventuella avtalsbrott ska anses föreligga. Svensk Höjdsäkerhet har också möjlighet att, i nödvändiga lägen, stänga tjänsten för service eller uppdateringar.

Ansvar

Endast den som har köpt eller blivit tilldelad kursen har rätt till materialet. Man får inte sprida innehållet till andra eller dela lösenord till kontot med andra.

Upphovsrätt

Det är förbjudet att kopiera, dela, eller på annat sätt sprida Svensk Höjdsäkerhets utbildningsmaterial utan ett skriftligt tillstånd från Svensk Höjdsäkerhet.

 

 

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss? Tveka inte att kontakta oss för frågor eller intresse kring våra tjänster.

Kontakt