Allmäna villkor

Allmänna villkor för Svensk Höjdsäkerhets utbildningsportal.

Priser & fakturering

Kurspriser angivs exklusive moms.

Fakturering sker genom delfakturering om inte annan överenskommelse finns. Hälften av det totala beloppet vid beställning och resterande del efter genomförd praktik.

Tekniska förutsättningar

Kursen kräver internetuppkoppling samt en fungerande dator, surfplatta eller dator. Svensk Höjdsäkerhet ger inga garantier för att tjänsten alltid fungerar felfritt och ska vid tekniska fel ha möjlighet att åtgärda problemet utan att eventuella avtalsbrott ska anses föreligga. Svensk Höjdsäkerhet har också möjlighet att, i nödvändiga lägen, stänga tjänsten för service eller uppdateringar.

Ansvar

Endast den som har köpt eller blivit tilldelad kursen har rätt till materialet. Man får inte sprida innehållet till andra eller dela lösenord till kontot med andra.

Upphovsrätt

Det är förbjudet att kopiera, dela, eller på annat sätt sprida Svensk Höjdsäkerhets utbildningsmaterial utan ett skriftligt tillstånd från Svensk Höjdsäkerhet.

 

 

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss? Tveka inte att kontakta oss för frågor eller intresse kring våra tjänster.

Kontakt