Liftutbildning

Denna kurs ger dig kunskaper i hur man framför lift på ett korrekt och säkert sätt. Samt hur du bedömer risker och val av lift med mera.

Efter kursen erhåller du ett utbildningsbevis som ger behörighet till att framföra liftar av typerna 1A, 3A, 1B & 3B.

Utbildningsbeviset är giltigt i fem år.

Smakprov från utbildningsportalen

Dela denna sida:

Om Liftutbildning

Kostnad:2195 kr / elev
Min antal elever:6

Om du vill beställa utbildningar av oss kan du göra det i utbildningskatalogen, eller så kontaktar du oss.

Utbildningskatalog

Logga in

Så fungerar våra utbildningar

Våra utbildningar är både tids- & kostnadseffektiva eftersom den teoretiska delen av kurserna sker digitalt på vår utbildningsportal. Efter teorin kommer vi besöka de kursdeltagarna som ska tillämpa kunskaperna i praktiken på sina respektive arbetsplatser för att genomgå de praktiska moment som är nödvändiga för säkert arbete i sina respektive arbetsmiljöer.

Läs mer

Jag önskar bli kontaktad