Liftutbildning

Denna kurs ger dig kunskaper i hur man framför lift på ett korrekt och säkert sätt. Samt hur du bedömer risker och val av lift med mera.

Efter kursen erhåller du ett utbildningsbevis. De lifttyper som utbildningsbeviset kan ge behörighet för är 1A, 3A, 1B & 3B. Vilka behörigheter ditt utbildningsbevis ger beror på vilka lifttyper vi använder oss av på den praktiska genomgången.

Utbildningsbeviset är giltigt i fem år enligt branschstandard.

Smakprov från utbildningsportalen

Dela denna sida:

Om Liftutbildning

Kostnad:Enligt offert
Min antal elever:Flexibelt

Om du vill beställa utbildningar av oss kan du göra det i utbildningskatalogen, eller så kontaktar du oss.

Utbildningskatalog

Logga in

Så fungerar våra utbildningar

Våra utbildningar är både tids- & kostnadseffektiva eftersom den teoretiska delen av kurserna sker digitalt på vår utbildningsportal. Efter teorin kommer vi besöka de kursdeltagarna som ska tillämpa kunskaperna i praktiken på sina respektive arbetsplatser för att genomgå de praktiska moment som är nödvändiga för säkert arbete i sina respektive arbetsmiljöer.

Läs mer

Jag önskar bli kontaktad