Fasta fallskyddssystem

Arbetsmiljöverkets skärpta regler kring arbete på och kring tak har gjort att fasta fallskyddssystem blivit alltmer vanligt. Systemen är till för att möjliggöra säker förflyttning utan att behöva vidta särskilda åtgärder eftersom inkopplingspunkten glider på systemet och följer användaren medans hen förflyttar sig. Systemen kan vara både horisontella och vertikala och agerar backup ifall du skulle tappa taget, snubbla eller på annat sätt tappa kontrollen där risk för fall föreligger.

Bildgalleri

Jag önskar bli kontaktad