Integritetspolicy

Vi värnar om våra samarbetspartners, kunders och våra leverantörers integritet. Därför finns här information kring hur och vilka personuppgifter vi behandlar samt vilka rättigheter du med personuppgifter lagrade hos oss har.

De personuppgifter företaget hanterar används till att:

 • Notifiera kunder som äger utrustning som vi genomför en årlig periodisk kontroll på.
 • Notifiera elever som gått utbildning hos oss att giltighetstiden för deras utbildningsbevis är på väg att gå ut och att de behöver ta om kursen för fortsatt giltigt utbildningsbevis.
 • Boka datum för arbeten, kurser, periodiska kontroller etc.
 • Utfärda utbildningsbevis, nödvändiga dokument, leveranser, fakturor etc.
 • Beställa & hantera produkter.

De uppgifter som hanteras är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mailadresser
 • Leveransadresser
 • Faktureringsadresser

De uppgifter som finns på ej återkommande kunder där det bara gjorts ett enskilt arbete hos finns kvar i max 3 månader.

Av naturliga skäl ligger nödvändiga uppgifter hos återkommande kunder, elever och leverantörer kvar fram tills dess att någon av parterna väljer att fortsätta med de återkommande ärendena hos annan aktör.

Har man personuppgifter lagrade hos oss kan man:

 • Be om tillgång ifall man vill få bekräftat att vi behandlar just dina uppgifter.
 • Be om rättelse av felaktiga uppgifter så att de kan kompletteras.
 • Be om radering av dessa uppgifter för att de inte längre förefaller nödvändiga ör oss att behandla.
 • Begära en begränsning av uppgifternas användning.
 • Inge klagomål till en tillsynsmyndighet ifall du anser att en överträdelse av gällande lagar har förekommit.
 • Be om överföring av uppgifter.

Uppgifterna som hanteras bevaras enbart tillgängligt främst för ledningen hos Svensk Höjdsäkerhet AB & Familjen Björns AB. För att vissa av våra tjänster ska fungera har även vår IT-levaröntör en del av våra kunders personuppgifter. Eftersom vi också säljer kurser via våra samarbetspartners så har i vissa fall även de tillgång till kunders personuppgifter.

Intresseavvägning

I vissa ändamål finns det en rättslig grund som kallas intresseavvägning som stöd för vår behandling av personuppgifter. Det innebär att vårt intresse måste väga tyngre än den registrerades och att behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet. Nödvändig behandling är bl.a. en del av de orsaker som står listade tidigare i denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy fastställdes den 4 september 2018.

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss? Tveka inte att kontakta oss för frågor eller intresse kring våra tjänster.

Kontakt