Slutna Utrymmen Avancerad

Denna kurs innehåller fler och mer komplicerade räddningar, samt användning av mer avancerad utrustning. Kursen riktar sig till dig som jobbar i svåråtkomliga slutna utrymmen som kräver djupare kunskaper i vad som krävs för att arbeta säkert och att kunna utföra avancerad räddning vid behov. Vi formar de praktiska genomgångarna utefter kundens behov.

Slutna Utrymmen Avancerad kräver att du tidigare gått minst Fallskydd Bas eller att vi hjälper dig kombinera båda kurserna vid ett och samma tillfälle.

Efter kursen erhåller du ett utbildningsbevis för Slutna Utrymmen Avancerad som är giltigt i fyra år samt ett utbildningsbevis för Räddningsutbildning som är giltigt i två år enligt grundkrav från branschorganisationen Nordic Safety Association, NSA.

Smakprov från utbildningsportalen

Slutna Utrymmen – Brunnar

Arbetar man vid brunnar föreligger det en risk för fall till lägre nivå. I videon ser vi ett exempel på hur man kan göra för att säkert utföra arbete i och vid brunnar.

Dela denna sida:

Om Slutna Utrymmen Avancerad

Kostnad:Enligt offert
Min antal elever:Flexibelt

Om du vill beställa utbildningar av oss kan du göra det i utbildningskatalogen, eller så kontaktar du oss.

Utbildningskatalog

Logga in

Så fungerar våra utbildningar

Våra utbildningar är både tids- & kostnadseffektiva eftersom den teoretiska delen av kurserna sker digitalt på vår utbildningsportal. Efter teorin kommer vi besöka de kursdeltagarna som ska tillämpa kunskaperna i praktiken på sina respektive arbetsplatser för att genomgå de praktiska moment som är nödvändiga för säkert arbete i sina respektive arbetsmiljöer.

Läs mer

Jag önskar bli kontaktad