Konsultation

Oavsett vilken typ av utrustning det handlar om räcker det inte med att bara skaffa sig det fallskydd som krävs. Att veta HUR man använder utrustning, system och anordningar är det som i slutändan kan bli helt avgörande. Utan rätt kunskaper, rutiner och arbetsmiljöplan är risken stor att arbetstagare trots utbildningsbevis och massvis av utrustning inte kommer använda det fallskydd eller den räddningsplan som finns till för deras skull. Detta ökar dels risken för olyckor men också risken för att bli erlagd en sanktionsavgift med krav på omfattande åtgärder.

Dokumentation

Till vissa projekt där det finns en stor fallrisk och många faktorer att beräkna kan det krävas mer komplexa lösningar. Svensk Höjdsäkerhet har lett projekt på stora byggen och vet vad som krävs för att arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt och vilka förberedelser som behövs. Arbetsplan, riskanalys, räddningsplan och hela arbetsmiljöplaner är saker vi kan hjälpa till med när säkerheten på höjd är extra omfattande. Läs gärna mer om vår säkerhetshantering total med helhetslösningar där vi helt och hållet ansvarar för företags säkerhetslösningar.

Bildgalleri

Jag önskar bli kontaktad