HMS Total

Den totala omfattningen hälsa, miljö och säkerhet består utav flera olika ansvarsområden. Oavsett om det gäller underhåll eller nyproduktion så finns det flera aspekter som kräver stor kunskap och kompetens för att framgångsrikt säkerställa en god arbetsmiljö i alla led.

Begreppet HMS Total innebär att vi i samverkan med er ser till att skapa och upprätthålla en hållbar arbetsmiljö. Både övergripande på hela projektet, eller med specialkompetens vid specifika arbeten. Vi stöttar den befintliga platsorganisationen och kompletterar de behov som kan finnas hos er i allt från den dagliga verksamheten till årliga produktionsstopp eller i projekteringsstadiet.

För att bättre kunna tillgodose kunders behov och täcka upp fler ansvarsområden har Svensk Höjdsäkerhet valt att samarbeta med flera andra företag inom olika branscher där alla har sina särskilda specialiteter

Jag önskar bli kontaktad