2019-05-29

Informationsträff med Alvesta kommun

I måndags hade Svatek i samarbete med Svensk Höjdsäkerhet bjudit in till informationsträff kring slutna utrymmen. Representanter från Alvesta kommuns VA-avdelning fick komma och lyssna, titta, testa och diskutera ämnet tillsammans med oss. Vi pratade övergripande om slutna utrymmen, men gick också in på några av de mer specifika riskerna som kommunens arbetstagare ofta befinner sig i och hur man kan hantera dem på ett bättre och säkrare sätt.

Det var en bra träff med många intressanta historier från förr och mer aktuella händelser. Framförallt diskuterades det flitigt om hur saker och ting kan förbättras. Diskussioner som säkerligen kommer att resultera i en ännu säkrare arbetsmiljö.

Tack till Svatek för samarbetet och till Alvesta kommun för visat intresse!