2019-10-01

Nya bestämmelser kan fälla fler. Så undviker ditt företag onödiga sanktionsavgifter till följd av den nya AFS:en

Från och med den 1 november i år så upphör nuvarande föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet. Den gamla AFS 2005:6 ersätts då av den uppdaterade AFS 2019:3. Anledningen till de nya föreskrifterna är att de nu gällande föreskrifterna har upplevts som otydliga och svåra att tillägna sig, att nya EU direktiv har tillkommit samt att systemet med sanktionsavgifter ställer särskilt stränga krav på tydlighet för att sanktionsavgifter skall kunna utdömas vid inspektion.

I den nuvarande AFS 2005:6 berörs höjdarbete enbart som arbete i mast eller stolpe. Detta innebär att det tidigare gått att utföra flera typer av höjdarbeten utan att behöva ha ett godkänt tjänstbarhetsintyg.

I den nya AFS 2019:3 står det dock att:

”Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete, som innebär klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter i stolpe, på stege, i träd eller liknande där risken finns att arbetstagaren faller fritt eller okontrollerat, eller hamnar i en situation där undsättning är försvårad”

I och med detta omfattas snart därför långt många fler av den nya AFS:en jämfört med den gamla. Vilket gör att arbetsgivare nu kan behöva se över vilka arbetssituationer arbetstagarna ställs inför som kan omfattas av denna nya AFS. Dels för att säkerställa arbetstagarnas hälsa på arbetsplatsen men också för att undvika onödiga sanktionsavgifter.

Det finns en hel del att tänka på vid säkert arbete på höjd och vi på Svensk Höjdsäkerhet kan som alltid hjälpa till med helheten genom att se till så att företag har rätt utbildning, rätt utrustning, rätt intyg, en bra arbetsmiljöplan samt en riskanalys med en lämplig räddningsplan.

Klicka på länken för att läsa AFS:en och ta reda på vilka förändringar som påverkar dig.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-afs-2019-3.pdf