2019-10-03

Mot samma mål. Nytt samarbete med STTF

Svenskt Trätekniskt Forum är en förening med ett stort antal medlemmar som representerar delar av träindustriella näringen, branschorganisationer, forskning/utveckling samt maskinleverantörer. Deras stora satsning på kompetensutveckling innefattar bl.a. flertalet webutbildningar som följer samma struktur som de webbaserade utbildningar vi erbjuder. Eftersom vi installerat flera system på sågverk och utbildat många av deras anställda så kände både vi och STTF att detta samarbete är ytterligare ett steg i rätt riktning mot större kunskap och en säkrare arbetsmiljö inom den svenska träindustrin.

I höst kommer våra utbildningar därför inte bara finnas tillgängliga hos oss själva utan även på Svenskt Trätekniskt Forums utbildningsportal.

– All form av kompetensutveckling är av godo och inte minst frågor som berör arbetsmiljö. Successivt kommer vi att lansera fler filmavsnitt som kommer att stärka medarbetarnas kunskapsnivå säger STTF:s sekreterare Tomas Ivarsson.

Läs gärna mer om STTF:s satsning och övrig verksamhet på deras facebooksida.