2019-05-06

Hur länge gäller utbildningen?

Det skiljer sig mellan utbildningarna men utgångsdatumet står alltid på det utbildningsbevis som skickas ut efter genomförd praktik.

Dela denna sida:
Dela denna sida: